Områden

OMRÅDEN


BROTTMÅL

  • Offentliga försvar
  • Privat försvar
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

FAMILJERÄTT

  • Vårdnad, boende, umgänge med barn
  • Bodelning
  • Bouppteckning
  • Arv o testamente

SOCIALRÄTT

  • Offentligt biträde

MIGRATIONSRÄTT

  • Offentligt biträde


RÄTTSHJÄLP - RÄTTSSKYDD


I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. Sedan 1997 ska den som behöver anlita advokat vid en tvist i första hand utnyttja rättsskyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. Rättshjälpen, statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist, är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer med lite lägre inkomster.


Vi hjälper till att vägleda vilka regler som gäller för dig samt möjligheter att använda rättshjälp eller rättsskyddet i din försäkring. Vi hjälper också till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.


När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader. Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad. Vissa andra typer av mål kan också påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, som när man ska tvångsvårda någon, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.